Sjøvettreglene

Sjøvettreglene setter føringer for hvordan vi bør planlegge, hvordan vi bør oppføre oss underveis, og hva vi bør tenke over etter en tur på sjøen. Det er 7 regler om sjømannskap som tar opp ulike, men viktige poenger. 

Kan du de ikke fra før? Nå har du sjansen.

Sjøvettregel nr. 1 – Tenk sikkerhet

“Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.” 

Denne kunnskapen får du blant annet ved å ta båtførerkurs og båtførerprøven. Båtførerbeviset er kun obligatorisk for de som er født etter 1980. Urettferdig tenker noen, men kunnskap er trygghet. Så kanskje vi skal fokusere på hvor heldige vi unge er? 

I kurset til Båtførerprøven.no har vi sørget for å få med alt som inngår i pensumet til båtførerprøven, pluss litt til. Gjennom kurset lærer du hvordan du kan planlegge for trygg seilas. Kurset gjennomgår viktige hjelpemidler som kart og navigasjonsutstyr, hvordan man tolker en værmelding, hva ulike signaler naturen forteller oss, og hvordan vi kan redde oss selv eller andre ut av en nødsituasjon. Samtidig blir man kjent med en rekke utstyr som sikrer båten din og deg personlig. Vet du for eksempel hva du trenger hvis båten sliter i mye sjø?

Ta kunnskapstilegnelse på alvor, og vær hele tiden åpen for det når muligheten byr seg.

Sjøvettregel nr. 2 – Ta med nødvendig utstyr

“Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.”

Å vite hva som er nødvendig utstyr og hvordan det holdes i orden forutsetter at man har kunnskap og erfaring.

Det viktigste personlige utstyret er flyteutstyr. Det er påbudt å ha ombord, men ikke alltid å ha på. Redningsvester, flytevester og oppblåsbare vester er alle godkjent som flyteutstyr, men har ulike funksjoner og krav til vedlikehold. Med andre ord må du som bruker vite hvilket alternativ som passer deg og ditt formål, hvordan du bruker det riktig, når du trenger det og hvordan du kan kontrollere at det fungerer som det skal.  

Utover flyteutstyr er det mye annet sikkerhetsutstyr du bør ha om bord i båten din. Det lærer du om i kursene til Båtførerprøven.no.

Sjøvettregel nr. 3 – Respekter vær og farvann

“Båten må bare benyttes under egnede forhold.”

Alle fritidsbåter er registrert med en konstruksjonskategori, som forteller oss i hvilke farvann båten kan benyttes. Altså hva den er bygget for å tåle. Du finner kategorien til din båt ved å se på produsentskiltet eller lese i brukerhåndboken. I Norge er konstruksjons- eller designkategori C den vanligste, og innbefatter båter som er tiltenkt å benyttes nær kysten, typisk “Daycruisere”.  Båter som tåler til og med 2 meters bølger, og derfor kan møte utfordringer i det de beveger seg ut på åpent hav. 

Flere av de ulykkene som oppstår på sjøen er et resultat av at båtførere ikke er godt nok kjent med utstyret sitt, eller planlegger for dårlig, og vet ikke hva slags forhold de har i vente. Sørg for at du ikke blir en del av denne statistikken.

Sjøvettregle nr. 4 – Følg Sjøveisreglene

“Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.” 

Som på bilveien, er det også på sjøen et sett med regler for hvem som skal holde av veien. Generelt skal man holde styrbord for å gi rom for passering, men reglene varierer også ut ifra hva slags båt du fører, og hvilke farvann du oppholder deg i. 

Sjøveisreglene er et eget kapittel i båtførerkurset der man lærer hva som gjelder dersom man er i seilbåt eller motorbåt, om det er mørkt ute og i så fall hvilke lanterner du benytter deg av. Husk at på sjøen er både avstand og hastighet vanskelig å bedømme. Derfor er tidlige manøvre og godt samspill med andre båter viktig. Samtidig bør man lære seg  teknikker for hvordan du kontrollerer om du er på kollisjonskurs eller ei.

Sett deg inn i hvilke regler som gjelder for deg og din båt. Når du må vike og når du har rett på veien. 

Sjøvettregel nr. 5 –  Bruk redningsvest eller flyteplagg

“Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr om bord i fritidsbåter under 8 meter.”

Det vil si at du skal bruke vest så lenge båten ikke ligger fortøyd.

Båtførere har ansvar for at det er tilstrekkelig antall vester ombord i båten, én per person.

De har også ansvar for at barn under 15 år benytter seg av vesten. Sørg for å hjelpe de, og kontroller at vesten sitter riktig og ordentlig på.

For alle over 15 år er det et personlig ansvar, og eventuelle bøter for manglende bruk tilfaller på den som har valgt å ikke benytte seg av vesten. 

Dersom båten er over 8 meter behøver man ikke bruke vest, men de skal alltid ligge lett tilgjengelig.

Sjøvettregel nr. 6 – Vær uthvilt og edru

“Promillegrensen er 0,8 når du fører fritidsbåter under 15 meter.”

Når vi oppholder på sjøen er vi ute i frisk luft, vi opplever bevegelse fra sjøen og vi er gjerne i aktivitet. Det kan derfor være vanskelig å oppfatte hvilken påvirkning alkolholen har på oss før det er for sent. Alkoholen reduserer vår reaksjonsevne og vi blir derfor dårligere skikket til å føre båten. 

En annen årsak til at alkohol kan være skummelt når vi oppholder oss på vannet er at at den medfører raskere varmetap. Vi blir med andre ord raskere nedkjølt, noe som kan få konsekvenser hvis vi faller over bord.

Benyttelse av båt betraktes ofte som fritid, avslapning og hygge. Det er fort gjort å unne seg noe godt i glasset, men husk på hvordan det påvirker deg, og overlat eventuelt styringen til noen andre. 

Sjøvettregel nr. 7 – Vis hensyn

“Sikkerhet, miljø, og trivsel er et felles ansvar.”

Som båtfører har du ikke bare et ansvar for din egen sikkerhet, men også mannskapets og de andre som benytter seg av sjøen.

Sjøvettreglene tar for seg mange viktige temaer som i sin helhet sørger for at vi båtførere blir enklere å forholde seg til, at samspillet mellom oss blir bedre. Gå foran som et godt forbilde og praktiser god oppførsel. Det handler blant annet om å redusere støy og bevegelse ved å senke farten i det du passerer andre båter, byggeområder, hus heller hytter. Overholde vikepliktsregler og vike bak andre båter. Hjelpe andre med å legge til og fortøye. Unngå å være til sjenanse når man ligger i havn, og ikke minst hilse når man er på sjøen. Å hilse er en hyggelig gest, men det viser også andre at du har sett dem.

Har du lest disse?

Sikkerhet
Nils Sebastian

Sjøvettreglene

Sjøvettreglene setter føringer for hvordan vi bør planlegge, hvordan vi bør oppføre oss underveis, og hva vi bør tenke over

Les mer »

Registrer deg for tilgang til forberende nettkurs

Båtførerkurs Sandvika

Våre båtførerkurs i Sandvika holdes i egne lokaler. Rådmann Halmrasts vei 2, 1337 Sandvika.

Vi sender ut e-post med praktisk informasjon om kurset du er påmeldt i forkant.

Finn datoen som passer for deg:

Finn kurs og aktiviteter

Meld deg på vårt nyhetsbrev - Få 25% rabatt

(Gjelder ikke praktisk kurs)

Få spennende nytt fra Sjøakademiet og våre samarbeidspartnere. Vi sender maks én gang i måneden og du kan melde deg av når som helst!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få tilgang til demokurset

Få spennende nytt fra Sjøakademiet og våre samarbeidspartnere. Vi sender maks én gang i måneden og du kan melde deg av når som helst!

Takk for påmeldingen!

Vi gleder oss til å gi deg spennende nyheter, tips og triks og gode tilbud som bidrar til gode opplevelser på sjøen! 

Skriv inn rabattkoden på betalingssiden for 25% rabatt:

3C62S